Regnskap

Profina AS er et autorisert regnskapsførerselskap, og er medlem av NARF
(Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening). Vi tilbyr alle former for regnskapsføring, enten i eget hus, - eller ved behov ute hos kunden.
Oftest sender kunden bilagene til oss, og vi utarbeider periodiserte og avstemte regnskaper til avtalt tid. Avhengig av kundens behov blir dette
gjort pr måned, hver annen måned, halvårsvis - eller på årsbasis.

Arbeidet inkluderer rapportering av offentlige avgifter, og i de fleste tilfeller også ansvar for lønnskjøring. Fleksibel rapportering gjøres enten i form av avtalte møter med gjennomgang av regnskapene basert på standard rapporter, eller egenutviklet rapportering basert på kundens behov.
Hver enkelt regnskapsklient betjenes av en fast kontaktperson med en
person i backup. En av partnerne har et overordnet ansvar for klienten.
Slik vil kunden alltid ha tilgang til daglig informasjon, - samtidig som
ansvarlig partner kan yte rådgivning etter behov.