Økonomistyring

Mange bedrifter har behov for en økonomisjef, men har ikke
arbeidsoppgaver nok til å forsvare en egen ansettelse. Profina tilbyr derfor
en tjeneste vi kaller «økonomisjef på deltid». Dette betyr at vi jobber ute
hos kunden, og påtar oss det ansvaret som naturlig ligger til stillingen.
Av tjenester som normalt inkluderes i en slik ordning kan nevnes :
  • Overordnet ansvar for regnskap-/økonomifunksjonen i bedriften
  • Gjennomgang av bedriftens finansielle rapportering
  • Gjennomføring av strategi og budsjettprosesser
  • Oppfølgning av likviditet, finansiering - og forsikringsbehov
  • Gjennomgang av selskapets interne rutiner med tiltak til forbedringer
  • Samtalepartner for selskapets ledelse i økonomiske og administrative spørsmål
Vi har gode erfaringer med denne tjenesten fordi den både er kostnadseffektiv og fleksibel. Tjenesten kan naturligvis også kombineres
med at Profina tar fullt ansvar for Regnskap og lønnsfunksjonen.