Ledelse og styrearbeid

Selskapets partnere har lang erfaring fra styreverv i en rekke selskaper
både i Norge og i Norden. Vi opptrer enten som styreleder, styremedlem, eller som observatør / representant i styret, dersom en slik rolle er mer i
tråd med kundens ønsker og behov.