Kontakt

Profina holder til i moderne lokaler i Frognerveien 22 på Frogner i Oslo.
Du når oss på telefon 23 27 58 00, telefax 23 27 58 01.

E-post til partnere:

Jan Terje Ludvigsen
Rune Stenhammer
Erling Chr. Jaegerjan.ludvigsen@profina.no
rune.stenhammer@profina.no
erling.jaeger@profina.no